Odborné publikace o controllingu

Když jsem začal pronikat během své kariéry do tajů controllingu, napadlo mne, jestli existuje nějaké periodikum, které by se specificky věnovalo právě a jenom controllingu.

Přestože můžeme najít na českém mediálním trhu časopisy věnované problematice účetnictví, mezd, personalistice ad., controlling svoje zastoupení v současné době (březen 2019) i po těch mnoha letech stále nemá.

Jelikož mi nedělá problém používat němčinu, začal jsem se zajímat o titul „Controller magazin„, který vydává nakladatelství Haufe. Jedná se o dvouměsíčník, který lze předplatit bez problémů i do České republiky. Cena titulu není zrovna nějak lidová, jedno vydání stojí přes 30 EUR, roční předplatné kolem 190 EUR (plus poštovné). Úroveň časopisu je jedním slovem vynikající. Každé vydání je rozsahem stran i vlastním obsahem poměrně velmi rozsáhlé. Časopis pokrývá oblast controllingu opravdu do hloubky doslova s tradiční německou přesností a důsledností. Jednotlivá čísla mají vždy hlavní nosné téma, které je vedle odborných článků doplněnou rozhovory s odborníky. Těch rozhovorů je v každém čísle potom více. Dozvíte se i o plánovaných odborných kurzech, setkání, konferencích a dalších událostech nejen v Německu. Pravidelně naleznete také recenze nových knih. Takže, pokud zvládáte němčinu, toto je skvělá volba pro Vaše další odborné vzdělávání.

Dalším titulem vydávaným v Evropě je srbský časopis „Controlling“ vydávaný Menadžment Centar Beograd. K uvedenému časopisu neumím poskytnout další podrobnější informace, neboť jej znám pouze vizuálně z několik čísel, která jsem získal na internetu (a srbsky neumím…).

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

1. Co je controlling aneb controlling a kontrola

První část seriálu začneme lehkým úvodem do tajů pojmu controlling, rozdílu slov controlling a kontrola. Při povídání se budeme snažit vyvarovat složitých, učebnicových definic. 

„Controlling jako fenomén?“
„A co to vlastně tak skvělého ten controlling je?“
„Asi se něco kontroluje, nějaká čísla, controlling a kontrola, že?
„To je nějaká ekonomická činnost, práce s čísly?“
„Controlling – počkat, něco jsem slyšel, to asi nějak souvisí s účetnictvím nebo ne?

Pro začátek úvodní kapitoly jsem si dovolil parafrázovat reakce některých lidí na dotaz, co je to moderní controlling a co vlastně v tom controllingu pořád zkoumáme.
Záměrně jsem vybral tento typ odpovědí a vynechávám zajisté přesnější a kvalitnější definice, které bych dostal dostal od každého, kdo se controllingem zabývá buď prakticky nebo jenom na úrovni akademické.

Ale alespoň jedné definici – co je controlling – se přece jenom nevyhneme. Budeme z ní čerpat náměty do dalších kapitol. I když vysvětlení, co slovo controlling znamená,  můžete na webu najít určitě více, připravil jsem vlastní definici.

Controlling si představme jako soubor nástrojů, procesů, postupů a technik, které podniky aplikují, kvalitativně rozvíjí a trvale zdokonalují s cílem dosáhnout maximálně efektivního finančního řízení přinášejícího významnou přidanou hodnotu pro majitele.

Inspiraci v definicích můžeme zkusit najít také na Wikipedii, kde je však definice velmi široká a obecná. Hezká, výstižná a současně vtipně pojatá definice je na stránkách o finančním řízení: „Controlling je jako kormidelník lodi, který otáčí kormidlem tak, aby loď jela do určeného cíle, a neustále kontroluje a informuje o tom, zda je cesta správná“.

Controlling plní svoji funkci ve dvou základních časových a procesních pohledech – funguje jako proaktivní prvek „před“ exekutivním rozhodnutím a hlásí se silně o slovo také jako post-exekutivní prvek formou např. analýz již vzniklé skutečnosti.

Mám dojem, že v praxi, asi trochu na škodu, bude v celkovém měřítku firem na našem trhu převažovat spíše vymezení do druhé role, nicméně controlling jako určitá ekonomická disciplína je tak trochu stále novou věcí, i když je tady s námi viditelně možná už dobrých 15 let a pravděpodobně do budoucna bude narůstat jeho váha na poli aktivního řízení firem. Krátce se o historii controllingu můžete v češtině dočíst např. na stránkách Podnikátoru – stránkách věnovaných pomoci v podnikání.

V controllingu budou pracovat lidé, kteří se budou – překvapivě – jmenovat controlleři. Controller či kontroler nebo i kontroller nebude účetní, ale ani finanční manager (manažer). Ale bude velmi žádaný, když prokáže znalosti účetnictví, finanční likvidity či základů daňových pravidel. A nejen těchto disciplín. Jeho role a zodpovědnost není totiž vždy tak jednoznačná, jak zde uvádím. Pracovní náplň controllera bude ovlivňovat více faktorů, proto tématu budu věnovat zcela samostatnou kapitolu

Už tedy víme, co je přibližně controlling, také víme, co controlling standardně nebývá.

A když se vrátím zpět na úvod, tak skoro všechny reakce byly tak trochu pravdivé a respondenti úplně svými soudy neposlaly controlling do sféry astrofyziky nebo biomedicíny. Kontrola čísel provází pravého controllera neustále, čísel si užije denně až nadbytek a souvislost s účetnictvím nějaká být musí, odkud by se k němu vybrané důležité informace mohly dostat, když ne od účetních.

Takže vidíme, že mezi pojmy controlling a kontrola je vztah v matematice nazývaný množina a podmnožina. Kontrolou se v controllingu zabývám zcela přirozeně, ale controlling není (jenom) kontrola. Když si controller po sobě čísla pořádně nezkontroluje, nebude mít controlling ve firmě dobré jméno, ale samotná kontrola čísel ještě renomé controllerům v ostatních týmech nezajistí.

Ještě si zbývá přeložit spojení controlling = fenomém.
Tento web chce controlling jako fenomém ukázat, říci lidem, že jím skutečně je, jenom se moc na veřejnosti nahlas neprojevuje. Správně vykonávaný controlling ve firmě dokáže někdy opravdové divy a může společnost na trhu posílit a posunout ji dále ve svém rozvoji. V tom je právě jeho síla a kouzlo. Firmy si potřebu jeho existence uvědomovaly a stále uvědomují tím, jak ekonomicky rostou, rozšiřují své portfolio produktů, přichází jim noví zákazníci a s tím vším roste potřeba efektivně řídit, zpracovávat a vyhodnocovat data pro rozhodování. A v tu chvíli nastupují na scénu „cifršpióni“ alias controlleři.

Aby všechna tahle kouzla fungovala, musí být splněny určité podmínky, kterým se věnuji v dalších kapitolách.
Budeme potřebovat kvalitní lidi, vytvořit týmy, nastavit controllingovou štábní kulturu.
Organizačně controlling umístíme spíše do nejvyšších úrovní řídících firemních struktur.
Rozvineme všechny známé nástroje moderního controllingu.
Detailněji si vysvětlíme úlohu controllingu při finančním řízení a ovlivňování vnitropodnikových procesů.
Dobrou práci musíme umět odměnit, proto se podíváme, jak vypadají odměny těch správných nadšenců do controllingu a jak je to s možnostmi dalšího vzdělávání a získávání nových informací.

Na úvod již bylo řečeno vše potřebné a nyní se proto v další kapitole společně podíváme na velmi diskutované a názorově až tak ne zcela jednotné téma, kterým je vymezení controllingu vůči účetnictví.

controlling a kontrola dat
kontrola správnosti dat
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Vítejte na novém webu plném controllingu

Dobrý den všem zájemcům o moderní controlling !

Jmenuji se Zdeněk Koptík a rozhodl jsem se vytvořit na webu místo, kde by každý čtenář měl najít hodnotné informace týkající se moderního controllingu.

Ke vzniku tohoto projektu mne vedlo poznání, že controlling jako fenomén efektivního finančního řízení, který na tuzemském trhu můžeme pozorovat minimálně posledních 10 – 15 let, není v zásadě nijak propagován a žije si svým autonomním životem uvnitř organismu firem.

A to je myslím velká škoda. Pojďme tento handicap napravit !

Mít komunitní web, kde se každý, kdo se o controlling začíná teprve zajímat nebo se mu již věnuje či může o controllingu jako expert diskutovat, nemusí být vůbec špatný nápad?

Na této webové adrese naleznete již brzy hodnotné tématické informace. Vysvětlíme si, co to vlastně controlling je, jaký je profil správného controllera, jak je controlling obvykle organizován ve strukturách firem, jaké jsou hlavní nástroje controllingu či jak se prostě na práci v controllingu dobře připravit. Anebo také, kolik si může začínají či zkušený controller vydělat peněz a jaké faktory jeho odměnu budou determinovat.

Bude toho ještě více, základní přehled si můžeme udělat podle seznamu témat, která mám zatím v plánu rozvíjet.

Na tuzemském trhu je také naprosté minimum odborné původní tuzemské literatury či tiskových periodik věnujících se výlučně controllingu. HR, účetnictví či další obory naproti tomu jsou zastoupeny v silném měřítku a čtenáři mají z čeho vybírat. Stačí se podívat jenom kousek za hranice třeba k našim německým sousedů a máme inspiraci hned.

Než budou stránky obsahově hotovy, dovolím si Vás nasměrovat na svoji původně využívanou blogovou platformu na idnes, kde lze získat plno tipů a praktických informací z mé praxe pro každého, kdo se snaží najít dobrou práci a nejen to. A tyto vychytávky si můžete vyzkoušet v praxi zrovna také, když se budete zamýšlet nad prací v oblasti controllingu, protože právě tam vznikaly a stále vznikají !

Jako profesionál s 20+ letou praxí mohu nabídnout v oboru controllingu a finančního řízení také osobní konzultace či dohodnout prezentaci, přednášku nebo webinář.

Kontaktovat mne můžete emailem či telefonicky a detaily si již dohodneme.

notebook, smartphone anebo tablet jsou technickou výbavou pro moderní controlling
Laptopy i tablety každý controller miluje

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email