Controlling v profesionálním fotbalu

Význam controllingu si uvědomují nejen firmy v klasických odvětvích výroby, obchodu a služeb, ale stále více jej jako nástroj podpory strategického finančního řízení implementují i společnosti z „jiných“ sfér, například z oblasti sportu. A právě o controllingu ve sportu je tento příspěvek. Konkrétně se ponoříme do prostředí profesionálního fotbalu německé Bundesligy a popíšeme si význam a principy controllingu v Schalke 04, přesně v FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e. V.

Úvodem pár čísel, aby nám nechyběla v controllingovém článku:

 • Schalke 04 má  8 dceřiných firem, jednu z nich v Číně
 • Obrat skupiny byl 350 Mio EUR (cca 9 mld. CZK) v roce 2018
 • Celkem ve strukturách firem pracuje cca 1.800 lidí
 • Controlling tvoří 4 controlleři v koncernovém (centrálním) controllingu a další 2 controlleři v různých oblastech struktur organizace (pro doplnění: kluby v Budeslize mají v průměru 2 controllery)
A nyní se již formou shrnutí nejdůležitějších myšlenek z článku podívejme na samotné finanční řízení a roli controllingu:
 
 • Controlling nastavuje podmínky a nástroje řízení tak, aby představenstvo skupiny mohlo kdykoliv vidět ekonomické dopady svých rozhodnutí.
 • Zásadním rozdílem mezi sportovním klubem a „normální“ firmou je definice cílových finančních ukazatelů. Ve fotbalovém prostředí je nejvyšším cílem sportovní úspěch.
 • Úspěch klubu je propojen soustavou „podpůrných“ finančních veličin. Jako hlavní top finanční ukazatel je výše cash-flow.
 • Řízení cash-flow patří k nejvyšší prioritě finančního řízení, hovoří se o tzv. principu „pohánění likviditou“ („liquiditätsgetrieben“).
 • Hlavními důvody jsou zejména rozdílná časová období příjmů a výdajů, kdy významná část příjmů přichází na začátku sezony z prodeje dlouhodobých zákaznických členství a ze sponzoringu, v jiném období jsou to zase příjmy z tržního zhodnocení v televizi.
 • Cash flow se predikuje až na 18 měsíců dopředu.
 • Kromě průběžného řízení cash-flow je cílem dosáhnout ve finančním výsledku minimálně černou nulu.
 • Příjmy a výdaje jsou silně závislé na sportovních úspěších či neúspěších.
 • Controllingový systém musí umět velmi dobře pracovat se scénáři. V každé chvíli lze modelovat, co se stane, když klub (ne)postoupí do Champions League nebo německého poháru,  co se stane, když se (ne)uspořádá koncert ve VELTINS-Aréně (název fotbalového stadionů ve městě Gelsenkirchen – pozn. autora), co se stane, když (ne)dojde k nákupu nového hráče atd.
 • Z controllingových činností se provádí plánování, reporting, řízení, reporting se sestavuje kvartálně.
 • Víceleté plánování je problematické – neví se, na jakém místě klub na konci každé sezony skončí (může být 1. až 18.), jak se bude dařit klubu v pohárech, takže plánování je založeno na určité formě stavebnicového principu, díky němuž lze kdykoliv data nově přeskládat a přepočítat.
 • Plán na více let se proto sestavuje tak, že se sestaví scénáře umístění v Bundeslize a vždy se přitom vylučují účasti (úspěchy) v pohárech.
 • Ukazatele – jasná klíčová cílová veličina: rozpočet na licencované hráče (příjmy a výdaje za přesuny hráčů, platy a prémie, poradci v oblasti licencovaných hráčů).
 • Sleduje se nikoliv maximalizace zisku, ale maximalizace vítězství.
 • Sportovní úspěch má přímý vliv na všechny obratové kategorie a tím na další růst klubu.
 • Sportovní úspěch je o to pravděpodobnější, čím více peněz se může alokovat do licencovaných hráčů / kádrů.
 • Pro stanovení disponibilního rozpočtu na licencované hráče se vypočte operativní cash flow, od něj se odečte investiční činnost, obsluha finančních závazků, přičtou se příjmy z finančních transakcí, výsledkem je disponibilní budget na licencované hráče, od něj se odečtou platby za agenty hráčů, smluvně dohodnuté transfery a platy smluvně vázaných hráčů a přičtou se smluvně dohodnuté příjmy z prodeje hráčů, na konci stojí skutečně disponibilní Free Cash flow (pro investice do licencovaných hráčů / kádrů).
 • Všechny aktivity mají podporovat cíl patřit mezi top 15 klubů v Evropě.
 • Controlling musí držet krok s rozvojem podnikání do dalších oblastí, na druhou stranu musí také fungovat jako stabilizační kotva.
 • Hlavní výzvy do budoucna: internacionalizace, digitalizace.
 • Digitalizace a její směry: transparentní a měřitelná hodnota digitálního ekosystému FC Schalke 04 s více než 8 milióny followery v rozdílných sociálních médiích.
 • Mediální zhodnocení se daří z velké části přes streamingové platformy.
        (úplně znění článku „Zahlenspiele“ lze najít v čísle 04/2019 časopisu                     Controller Magazin)

– Pokud se Vám článek líbil, dejte mu prosím like a sdílejte – 

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email