Moderní controlling

Proč je práce v controllingu skvělá volba i pro Vás

Úvod

V rámci funkce LI „Kariérní rady“ dostávám často dotazy, proč si vybrat práci v controllingu (lze narazit i na českou formu výrazu: kontrolingu) a v čem bude unikátní, resp. atraktivní od jiných pozic. Pokud přeskočím fakt, jak moc je tato služba na LI efektivní – viz můj nedávný příspěvek na toto téma, samotná podstata dotazu si zaslouží krátké vysvětlení pro všechny ostatní, kteří uvažují, že by se kariérou směrem do controllingu vydali. A nemluvím už vůbec o tom, že výraz „controlling“ je i v dnešní době pro velkou část populace stále trochu tajemné slovo. 

 

Hlavní faktor

Hlavním faktorem unikátnosti controllingové pozice je (a pokud není, měl by být) přístup k informacím a datům ze všech odborných útvarů společnosti, díky nimž lze – alespoň při troše zájmu – získat komplexní pohled na fungování společnosti jako celku. Pochopení toho, co se za údaji skrývá, vyžaduje minimálně porozumět  – ideálně ale hlouběji – hlavním vnitropodnikovým procesům a procesům a vazbám vznikajícím mezi firmou na trhu a externími subjekty. Výhodou controllera je, že tyto znalosti může z podstaty náplně své práce poměrně rychle, snadno a přirozeně získat.

 

Profilace controllingu

Podle velikosti společnosti může docházet ke štěpení odborné profilace na controlling nákladů/ výnosů, investic, zásob, pohledávek/ závazků, personální, výrobní, obchodní, strategický, cenový atd. I v tomto případě ovšem neztrácí controller privilegium přistupu k těmto sektorovým údajům komplexně za celou společnost. Podmínkou ale je, aby tyto vysoce profilované pozice controllerů zůstávaly v rámci jednoho týmu v jednom controllingu, který má jednoho odpovědného řídícího managera a nedocházelo k jejich organizační alokaci do více dílčích útvarů firmy.

 

Controlling v organigramu

Jinou kapitolou, která výše uvedené předpoklady determinuje, je samotná definice controllingu ve firmě, organizační umístění controllingového útvaru a požadavky a podpora vlastníků. Jako nejlepší řešení se mi z vícenásobné vlastní zkušenosti osvědčila varianta mít controlling jako samostatný útvar přímo řízený CEO nebo rovnou majiteli. Ředitel / manager controllingu je v tomto případě součástí top managementu a controlleři vystupují jako nezávislí pracovníci procesně směrem do jednotlivých útvarů firmy z této „vyšší“ organizační linie a jejich pozice je vysoce vnímána a respektována.

 

Závěr

Nechci tímto článkem vzbudit dojem o exkluzitivě a přeceňování práce controllerů, pouze dávám svůj pohled na dané téma. Osobně považuji v  širším pohledu controlling za stejně dobrou volbu jako jakékoliv jiné oddělení, a je jedno, zda se bude jednat o práci ve výrobě, financích, obchodu, HR, IT, nákupu, účetnictví nebo třeba personalistice. Každopádně na controllingových pozicích jsem vždy oceňoval, že jsem mohl mít globální pohled na čísla firmy a viděl jsem „zhora“ do všech útvarů a jejich fungování.

– Pokud se Vám článek líbil, dejte mu prosím like a sdílejte – 

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email