Moderní controlling

Nezávislost controllingu a jeho rostoucí význam při řízení společnosti

Firmy si uvědomují cenu kvalitních informací, proto dávají stále více prostoru novým řešením organizačního uspořádání svých interních „datových center“.

Jsme svědky vyčleňování sekcí IT, controllingu nebo nákupu zpravidla z původní linie řízení a odpovědnosti finančních ředitelů (CFO) na úroveň stejné hierarchie řízení.

CIO (Chief Information Officer), CCO (Chief Controlling Officer) a též trendově vznikající pozice CDO (Chief Digital Officer) dalším štěpením CIO.

Společnosti požadují, aby data byla:

  • nestranná / nezkreslená
  • zkontrolována – bez technických chyb
  • zabezpečena – proti ztrátě a zneužití
  • distribuována do správných rukou
  • předána k termínu zveřejnění
  • dostupná online
  • okomentována – fakta
  • vyhodnocena a doplněna o závěry – pro aktivní rozhodování
  • aktivně využívána – pro marketingový úspěch firemní či produktové značky

Ale zpět „domů“ do controllingu. Controlling  – „strážce firemních dat“ a místo „kde ví všechno“ – je aktivně přímo sám či jako spolupartner dalších útvarů (nejčastěji IT) zodpovědný za výše uvedená kritéria dat nebo svým jednáním zajišťuje aktivní podporu dalším útvarům (nejčastěji obchodu a marketingu), které mají také zmíněná kritéria v pracovní náplni.

Vedoucí pracovníci controllingu se tak přirozeně postupně stále více přesunují do role osob s aktivní spoluúčastí při finančním řízení firem. Ale mysleme proaktivně a dívejme se již do blízké (?) budoucnosti. Jak může vypadat pojetí controllingu ve spojení s digitalizací rozebírám v samostatném seriálu publikovaném na LinkedIn pod mým profilem.

Současný význam a postavení controllingu organicky zasahuje i role organizačně „nižších“ controllerů. Tito pracovníci jsou dnes – většinou jazykově velmi dobře vybaveni – ekonomové či techničtí inženýři, s nadstandardním přesahem do IT branže. Zvládají pracovat s datovými sklady a SW pro administraci zobrazování datových vrstev, rozumí základním BI nástrojům, navštěvují kurzy SQL, umějí programovat či ovládat makra, o grafických výstupech včetně pokročilé znalosti Power Pointu ani nemluvím. Musí být skvělými datovými analytiky a mít trénink v komunikačních dovednostech. Roste potřeba jejich přesahu do obchodních procesů.

Controllingové týmy se aktivně zapojují také do nastavování, správy a vyhodnocování KPIs. Nástroj cílových ukazatelů výkonnosti umožňuje, při jeho správném pojetí, zapojovat do spolurozhodování a spoluzodpovědnosti další spektrum lidí, většinou ostatních manažerů firmy či jejích vedoucích, jejichž nárok na výplatu ročních či kvrtálních bonusů bude posuzován z hlediska míry splnění jednotlivých ukazatelů.

To jsou jen některé aspekty významu diskuze nad současným pojetím a postavením instituce controllingu ve firmách. Nejedná se o úplný pohled, který by vyžadoval významně hlubší a širší rozbor.

Celkový podtext příspěvku směřuje k mém názoru o aktuální potřebě nezávislosti controllingu v rámci firmy. Na základě zkušeností z mé více než 20 leté praxe v controllingu považuji výše uvedené trendy za jednoznačně správné a sám se snažím v rámci svých možností tyto transformace firemních procesů propagovat a realizovat.

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email