Controller a jeho nová úloha při řízení společnosti

Controlleři jako „strážci“ firemních dat se v moderních společnostech postupně stále více přesunují do role osob s aktivní spoluúčastí při finančním řízení firem. Firmy si uvědomují cenu kvalitních informací dodaných včas a ve správné formě.

V dobách „ranného“ controllingu byla pozice controllera více vnímána spíše jako ekonoma s účetním přesahem, který zpracovává čísla a předklád je vedení firmy. Postupně rostl tlak na kvalitu a formu datových výstupů, a tak pracovník controllingu přidával analytické komentáře, závěry a návrhy opatření. Osobou, která však výkonně rozhodnutá prováděla, býval zpravidla finanční ředitel.

Dnes již není nic neobvyklého, když „hlavní“ controller, v pozici manažera či ředitele controllingu, je součástí výkonného managementu firmy a zodpovídá za definovanou částí finanční strategie firmy.

Posunula se ale i role organizačně „nižších“ controllerů. Tito pracovníci jsou dnes většinou diplomovaní ekonomové, jazykově velmi dobře vybaveni, s nadstandardním přesahem do IT branže. Zvládají pracovat s datovými sklady, navštěvují kurzy SQL, umějí vybrané prvky Visual Basic, o grafických výstupech včetně pokročilé znalosti Power Pointu ani nemluvím. Musí být skvělými datovými analytiky a mít trénink v komunikačních dovednostech.

Controllingové týmy se aktivně zapojují také do nastavování, správy a vyhodnocování KPIs. Nástroj cílových ukazatelů výkonnosti umožňuje, při jeho správném pojetí, zapojovat do spolurozhodování a spoluzodpovědnosti ještě další velké spektrum lidí, většinou ostatních manažerů firmy či jejích vedoucích, jejichž nárok na výplatu ročních či kvrtálních bonusů bude posuzován z hlediska míry splnění jednotlivých plánů.

V některém z dalších příspěvků se budu věnovat firemním ukazatelům výkonnosti společnosti a pojetí role controllera v agendě KPIs.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *