Nezávislost controllingu a jeho rostoucí význam při řízení společnosti

Firmy si uvědomují cenu kvalitních informací, proto dávají stále více prostoru novým řešením organizačního uspořádání svých interních „datových center“.

Jsme svědky vyčleňování sekcí IT, controllingu nebo nákupu zpravidla z původní linie řízení a odpovědnosti finančních ředitelů (CFO) na úroveň stejné hierarchie řízení.

CIO (Chief Information Officer), CCO (Chief Controlling Officer) a též trendově vznikající pozice CDO (Chief Digital Officer) dalším štěpením CIO.

Společnosti požadují, aby data byla:

  • nestranná / nezkreslená
  • zkontrolována – bez technických chyb
  • zabezpečena – proti ztrátě a zneužití
  • distribuována do správných rukou
  • předána k termínu zveřejnění
  • dostupná online
  • okomentována – fakta
  • vyhodnocena a doplněna o závěry – pro aktivní rozhodování
  • aktivně využívána – pro marketingový úspěch firemní či produktové značky

Ale zpět „domů“ do controllingu. Controlling  – „strážce firemních dat“ a místo „kde ví všechno“ – je aktivně přímo sám či jako spolupartner dalších útvarů (nejčastěji IT) zodpovědný za výše uvedená kritéria dat nebo svým jednáním zajišťuje aktivní podporu dalším útvarům (nejčastěji obchodu a marketingu), které mají také zmíněná kritéria v pracovní náplni.

Vedoucí pracovníci controllingu se tak přirozeně postupně stále více přesunují do role osob s aktivní spoluúčastí při finančním řízení firem. Ale mysleme proaktivně a dívejme se již do blízké (?) budoucnosti. Jak může vypadat pojetí controllingu ve spojení s digitalizací rozebírám v samostatném seriálu publikovaném na LinkedIn pod mým profilem.

Současný význam a postavení controllingu organicky zasahuje i role organizačně „nižších“ controllerů. Tito pracovníci jsou dnes – většinou jazykově velmi dobře vybaveni – ekonomové či techničtí inženýři, s nadstandardním přesahem do IT branže. Zvládají pracovat s datovými sklady a SW pro administraci zobrazování datových vrstev, rozumí základním BI nástrojům, navštěvují kurzy SQL, umějí programovat či ovládat makra, o grafických výstupech včetně pokročilé znalosti Power Pointu ani nemluvím. Musí být skvělými datovými analytiky a mít trénink v komunikačních dovednostech. Roste potřeba jejich přesahu do obchodních procesů.

Controllingové týmy se aktivně zapojují také do nastavování, správy a vyhodnocování KPIs. Nástroj cílových ukazatelů výkonnosti umožňuje, při jeho správném pojetí, zapojovat do spolurozhodování a spoluzodpovědnosti další spektrum lidí, většinou ostatních manažerů firmy či jejích vedoucích, jejichž nárok na výplatu ročních či kvrtálních bonusů bude posuzován z hlediska míry splnění jednotlivých ukazatelů.

To jsou jen některé aspekty významu diskuze nad současným pojetím a postavením instituce controllingu ve firmách. Nejedná se o úplný pohled, který by vyžadoval významně hlubší a širší rozbor.

Celkový podtext příspěvku směřuje k mém názoru o aktuální potřebě nezávislosti controllingu v rámci firmy. Na základě zkušeností z mé více než 20 leté praxe v controllingu považuji výše uvedené trendy za jednoznačně správné a sám se snažím v rámci svých možností tyto transformace firemních procesů propagovat a realizovat.

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

22. controllingové fórum

Aktuální trendy v controllingu, možnost setkání se s kolegy z jiných firem a odvětví a výměny informací a mnoho dalšího samozřejmě tohle všechno během 2 dní nabitých přednáškami – to je 22. controllingové fórum.

Tento rok se fórum koná 23. – 24. 5. 2019 na zámku Štiřín. Více informací naleznete zde >>

Těším se na setkání s Vámi.

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Odborné publikace o controllingu

Když jsem začal pronikat během své kariéry do tajů controllingu, napadlo mne, jestli existuje nějaké periodikum, které by se specificky věnovalo právě a jenom controllingu.

Přestože můžeme najít na českém mediálním trhu časopisy věnované problematice účetnictví, mezd, personalistice ad., controlling svoje zastoupení v současné době (březen 2019) i po těch mnoha letech stále nemá.

Jelikož mi nedělá problém používat němčinu, začal jsem se zajímat o titul „Controller magazin„, který vydává nakladatelství Haufe. Jedná se o dvouměsíčník, který lze předplatit bez problémů i do České republiky. Cena titulu není zrovna nějak lidová, jedno vydání stojí přes 30 EUR, roční předplatné kolem 190 EUR (plus poštovné). Úroveň časopisu je jedním slovem vynikající. Každé vydání je rozsahem stran i vlastním obsahem poměrně velmi rozsáhlé. Časopis pokrývá oblast controllingu opravdu do hloubky doslova s tradiční německou přesností a důsledností. Jednotlivá čísla mají vždy hlavní nosné téma, které je vedle odborných článků doplněnou rozhovory s odborníky. Těch rozhovorů je v každém čísle potom více. Dozvíte se i o plánovaných odborných kurzech, setkání, konferencích a dalších událostech nejen v Německu. Pravidelně naleznete také recenze nových knih. Takže, pokud zvládáte němčinu, toto je skvělá volba pro Vaše další odborné vzdělávání.

Dalším titulem vydávaným v Evropě je srbský časopis „Controlling“ vydávaný Menadžment Centar Beograd. K uvedenému časopisu neumím poskytnout další podrobnější informace, neboť jej znám pouze vizuálně z několik čísel, která jsem získal na internetu (a srbsky neumím…).

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email