Controller a jeho nová úloha při řízení společnosti

Controlleři jako „strážci“ firemních dat se v moderních společnostech postupně stále více přesunují do role osob s aktivní spoluúčastí při finančním řízení firem. Firmy si uvědomují cenu kvalitních informací dodaných včas a ve správné formě.

V dobách „ranného“ controllingu byla pozice controllera více vnímána spíše jako ekonoma s účetním přesahem, který zpracovává čísla a předklád je vedení firmy. Postupně rostl tlak na kvalitu a formu datových výstupů, a tak pracovník controllingu přidával analytické komentáře, závěry a návrhy opatření. Osobou, která však výkonně rozhodnutá prováděla, býval zpravidla finanční ředitel.

Dnes již není nic neobvyklého, když „hlavní“ controller, v pozici manažera či ředitele controllingu, je součástí výkonného managementu firmy a zodpovídá za definovanou částí finanční strategie firmy.

Posunula se ale i role organizačně „nižších“ controllerů. Tito pracovníci jsou dnes většinou diplomovaní ekonomové, jazykově velmi dobře vybaveni, s nadstandardním přesahem do IT branže. Zvládají pracovat s datovými sklady, navštěvují kurzy SQL, umějí vybrané prvky Visual Basic, o grafických výstupech včetně pokročilé znalosti Power Pointu ani nemluvím. Musí být skvělými datovými analytiky a mít trénink v komunikačních dovednostech.

Controllingové týmy se aktivně zapojují také do nastavování, správy a vyhodnocování KPIs. Nástroj cílových ukazatelů výkonnosti umožňuje, při jeho správném pojetí, zapojovat do spolurozhodování a spoluzodpovědnosti ještě další velké spektrum lidí, většinou ostatních manažerů firmy či jejích vedoucích, jejichž nárok na výplatu ročních či kvrtálních bonusů bude posuzován z hlediska míry splnění jednotlivých plánů.

V některém z dalších příspěvků se budu věnovat firemním ukazatelům výkonnosti společnosti a pojetí role controllera v agendě KPIs.

22. controllingové fórum

Aktuální trendy v controllingu, možnost setkání se s kolegy z jiných firem a odvětví a výměny informací a mnoho dalšího samozřejmě tohle všechno během 2 dní nabitých přednáškami – to je 22. controllingové fórum.

Tento rok se fórum koná 23. – 24. 5. 2019 na zámku Štiřín. Více informací naleznete zde >>

Těším se na setkání s Vámi.

Odborné publikace o controllingu

Když jsem začal pronikat během své kariéry do tajů controllingu, napadlo mne, jestli existuje nějaké periodikum, které by se specificky věnovalo právě a jenom controllingu.

Přestože můžeme najít na českém mediálním trhu časopisy věnované problematice účetnictví, mezd, personalistice ad., controlling svoje zastoupení v současné době (březen 2019) i po těch mnoha letech stále nemá.

Jelikož mi nedělá problém používat němčinu, začal jsem se zajímat o titul „Controller magazin„, který vydává nakladatelství Haufe. Jedná se o dvouměsíčník, který lze předplatit bez problémů i do České republiky. Cena titulu není zrovna nějak lidová, jedno vydání stojí přes 30 EUR, roční předplatné kolem 190 EUR (plus poštovné). Úroveň časopisu je jedním slovem vynikající. Každé vydání je rozsahem stran i vlastním obsahem poměrně velmi rozsáhlé. Časopis pokrývá oblast controllingu opravdu do hloubky doslova s tradiční německou přesností a důsledností. Jednotlivá čísla mají vždy hlavní nosné téma, které je vedle odborných článků doplněnou rozhovory s odborníky. Těch rozhovorů je v každém čísle potom více. Dozvíte se i o plánovaných odborných kurzech, setkání, konferencích a dalších událostech nejen v Německu. Pravidelně naleznete také recenze nových knih. Takže, pokud zvládáte němčinu, toto je skvělá volba pro Vaše další odborné vzdělávání.

Dalším titulem vydávaným v Evropě je srbský časopis „Controlling“ vydávaný Menadžment Centar Beograd. K uvedenému časopisu neumím poskytnout další podrobnější informace, neboť jej znám pouze vizuálně z několik čísel, která jsem získal na internetu (a srbsky neumím…).