1. Co je controlling aneb controlling a kontrola

První část seriálu začneme lehkým úvodem do tajů pojmu controlling, rozdílu slov controlling a kontrola. Při povídání se budeme snažit vyvarovat složitých, učebnicových definic. 

„Controlling jako fenomén?“
„A co to vlastně tak skvělého ten controlling je?“
„Asi se něco kontroluje, nějaká čísla, controlling a kontrola, že?
„To je nějaká ekonomická činnost, práce s čísly?“
„Controlling – počkat, něco jsem slyšel, to asi nějak souvisí s účetnictvím nebo ne?

Pro začátek úvodní kapitoly jsem si dovolil parafrázovat reakce některých lidí na dotaz, co je to moderní controlling a co vlastně v tom controllingu pořád zkoumáme.
Záměrně jsem vybral tento typ odpovědí a vynechávám zajisté přesnější a kvalitnější definice, které bych dostal dostal od každého, kdo se controllingem zabývá buď prakticky nebo jenom na úrovni akademické.

Ale alespoň jedné definici – co je controlling – se přece jenom nevyhneme. Budeme z ní čerpat náměty do dalších kapitol. I když vysvětlení, co slovo controlling znamená,  můžete na webu najít určitě více, připravil jsem vlastní definici.

Controlling si představme jako soubor nástrojů, procesů, postupů a technik, které podniky aplikují, kvalitativně rozvíjí a trvale zdokonalují s cílem dosáhnout maximálně efektivního finančního řízení přinášejícího významnou přidanou hodnotu pro majitele.

Inspiraci v definicích můžeme zkusit najít také na Wikipedii, kde je však definice velmi široká a obecná. Hezká, výstižná a současně vtipně pojatá definice je na stránkách o finančním řízení: „Controlling je jako kormidelník lodi, který otáčí kormidlem tak, aby loď jela do určeného cíle, a neustále kontroluje a informuje o tom, zda je cesta správná“.

Controlling plní svoji funkci ve dvou základních časových a procesních pohledech – funguje jako proaktivní prvek „před“ exekutivním rozhodnutím a hlásí se silně o slovo také jako post-exekutivní prvek formou např. analýz již vzniklé skutečnosti.

Mám dojem, že v praxi, asi trochu na škodu, bude v celkovém měřítku firem na našem trhu převažovat spíše vymezení do druhé role, nicméně controlling jako určitá ekonomická disciplína je tak trochu stále novou věcí, i když je tady s námi viditelně možná už dobrých 15 let a pravděpodobně do budoucna bude narůstat jeho váha na poli aktivního řízení firem. Krátce se o historii controllingu můžete v češtině dočíst např. na stránkách Podnikátoru – stránkách věnovaných pomoci v podnikání.

V controllingu budou pracovat lidé, kteří se budou – překvapivě – jmenovat controlleři. Controller či kontroler nebo i kontroller nebude účetní, ale ani finanční manager (manažer). Ale bude velmi žádaný, když prokáže znalosti účetnictví, finanční likvidity či základů daňových pravidel. A nejen těchto disciplín. Jeho role a zodpovědnost není totiž vždy tak jednoznačná, jak zde uvádím. Pracovní náplň controllera bude ovlivňovat více faktorů, proto tématu budu věnovat zcela samostatnou kapitolu

Už tedy víme, co je přibližně controlling, také víme, co controlling standardně nebývá.

A když se vrátím zpět na úvod, tak skoro všechny reakce byly tak trochu pravdivé a respondenti úplně svými soudy neposlaly controlling do sféry astrofyziky nebo biomedicíny. Kontrola čísel provází pravého controllera neustále, čísel si užije denně až nadbytek a souvislost s účetnictvím nějaká být musí, odkud by se k němu vybrané důležité informace mohly dostat, když ne od účetních.

Takže vidíme, že mezi pojmy controlling a kontrola je vztah v matematice nazývaný množina a podmnožina. Kontrolou se v controllingu zabývám zcela přirozeně, ale controlling není (jenom) kontrola. Když si controller po sobě čísla pořádně nezkontroluje, nebude mít controlling ve firmě dobré jméno, ale samotná kontrola čísel ještě renomé controllerům v ostatních týmech nezajistí.

Ještě si zbývá přeložit spojení controlling = fenomém.
Tento web chce controlling jako fenomém ukázat, říci lidem, že jím skutečně je, jenom se moc na veřejnosti nahlas neprojevuje. Správně vykonávaný controlling ve firmě dokáže někdy opravdové divy a může společnost na trhu posílit a posunout ji dále ve svém rozvoji. V tom je právě jeho síla a kouzlo. Firmy si potřebu jeho existence uvědomovaly a stále uvědomují tím, jak ekonomicky rostou, rozšiřují své portfolio produktů, přichází jim noví zákazníci a s tím vším roste potřeba efektivně řídit, zpracovávat a vyhodnocovat data pro rozhodování. A v tu chvíli nastupují na scénu „cifršpióni“ alias controlleři.

Aby všechna tahle kouzla fungovala, musí být splněny určité podmínky, kterým se věnuji v dalších kapitolách.
Budeme potřebovat kvalitní lidi, vytvořit týmy, nastavit controllingovou štábní kulturu.
Organizačně controlling umístíme spíše do nejvyšších úrovní řídících firemních struktur.
Rozvineme všechny známé nástroje moderního controllingu.
Detailněji si vysvětlíme úlohu controllingu při finančním řízení a ovlivňování vnitropodnikových procesů.
Dobrou práci musíme umět odměnit, proto se podíváme, jak vypadají odměny těch správných nadšenců do controllingu a jak je to s možnostmi dalšího vzdělávání a získávání nových informací.

Na úvod již bylo řečeno vše potřebné a nyní se proto v další kapitole společně podíváme na velmi diskutované a názorově až tak ne zcela jednotné téma, kterým je vymezení controllingu vůči účetnictví.

controlling a kontrola dat
kontrola správnosti dat
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email