4 scénáře budoucí úlohy controllera – výsledky průzkumu

Po publikování 4 dílné série článků na téma scénářů vývoje controllingu v budoucnosti a postavení controllerů přináším slíbené výsledky průzkumu, který byl proveden na menším vzorku osob velkých rakouských průmyslových podniků. Dotazováni byli controlleři v základních pozicích, vedoucí controllingu a vrcholoví manageři. Předmětem dotazování bylo získat informaci, jak vidí funkci controllera a samotný controlling v budoucnu oni sami.
 
Než se podíváme na samotná fakta, připomenu názvy jednotlivých scénářů:
 
Scénář 1 : Controlleři používají lepší systémy pro činnosti s vyšší hodnotou primárně sami – odkaz na článek: https://bit.ly/2Zgb1zL
Scénář 2 : Self-Controlling na straně výkonných manažerů a controller jako Center of Expertise – odkaz na článek: https://bit.ly/2zfNAvT
Scénář 3 : Společné používání systémů controllery a managery – odkaz na článek: https://bit.ly/2KZK7XT  
Scénář 4 : Konec controllerů a controllingu v dnešním pojetí – odkaz na článek: https://bit.ly/2ZhvUL1
 
Jednotlivé odpovědi přinesly následující závěry:
 
 1. výrazná většina dotazovaných se přiklání k scénáři 3 
 2. nejvíce se ke scénáři 3 hlásí manageři, méně vedoucí controllingu, nejméně controlleři
 3. žádný z managerů ani vedoucích controllingu se nevyslovil pro scénář 4 
 4. naopak 50% z controllerů vidí jako pravděpodobný scénář 4
 5. pravděpodobnost scénáře 2 vidí velmi podobně všechny tři skupiny dotazovaných osob
 6. žádný z managerů se nevyslovil pro scénář 1 
 7. naopak pro scénář 1 se vyslovilo více controllerů než jejich vedoucích
 Závěr:
Výsledky dotazovací akce nám souhrnně říkají, že:
a) dopad digitalizace bude největší u snadněji automatizovatelných rutinných činností.
b) tyto názory projevili ve svých odpovědích nejvíce controlleři v základních pozicích.
c) controlleři se také nejvíce obávají konkurence ze strany pracovníků oddělení data scientist
d) riziko ohrožení stávajících controllingových pozic a pokles úrovně vnímání jejich významnosti vidí s výrazně menší obavou pracovníci na řídících úrovních. 
e) očekávání zástupců na řídících pozicích je také spojeno s přesvědčením, že oddělení data scientist budou organizačně integrována do controllingových oddělení. 
 
Tolik říkají data celé analýzy scénářů a průzkumu ve firmách.
Pokud jste přečetli všechny scénáře a zamysleli se sami nad tématem, jaký je podle Vás asi nejočekávanější model budoucího nastavení fungování a úlohy controllingu a samotných controllerů?
Podělte se s ostatními o své názory.
 

– Pokud se Vám článek líbil, dejte mu prosím like a sdílejte – 

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Proč je práce v controllingu skvělá volba i pro Vás

Úvod

V rámci funkce LI „Kariérní rady“ dostávám často dotazy, proč si vybrat práci v controllingu (lze narazit i na českou formu výrazu: kontrolingu) a v čem bude unikátní, resp. atraktivní od jiných pozic. Pokud přeskočím fakt, jak moc je tato služba na LI efektivní – viz můj nedávný příspěvek na toto téma, samotná podstata dotazu si zaslouží krátké vysvětlení pro všechny ostatní, kteří uvažují, že by se kariérou směrem do controllingu vydali. A nemluvím už vůbec o tom, že výraz „controlling“ je i v dnešní době pro velkou část populace stále trochu tajemné slovo. 

 

Hlavní faktor

Hlavním faktorem unikátnosti controllingové pozice je (a pokud není, měl by být) přístup k informacím a datům ze všech odborných útvarů společnosti, díky nimž lze – alespoň při troše zájmu – získat komplexní pohled na fungování společnosti jako celku. Pochopení toho, co se za údaji skrývá, vyžaduje minimálně porozumět  – ideálně ale hlouběji – hlavním vnitropodnikovým procesům a procesům a vazbám vznikajícím mezi firmou na trhu a externími subjekty. Výhodou controllera je, že tyto znalosti může z podstaty náplně své práce poměrně rychle, snadno a přirozeně získat.

 

Profilace controllingu

Podle velikosti společnosti může docházet ke štěpení odborné profilace na controlling nákladů/ výnosů, investic, zásob, pohledávek/ závazků, personální, výrobní, obchodní, strategický, cenový atd. I v tomto případě ovšem neztrácí controller privilegium přistupu k těmto sektorovým údajům komplexně za celou společnost. Podmínkou ale je, aby tyto vysoce profilované pozice controllerů zůstávaly v rámci jednoho týmu v jednom controllingu, který má jednoho odpovědného řídícího managera a nedocházelo k jejich organizační alokaci do více dílčích útvarů firmy.

 

Controlling v organigramu

Jinou kapitolou, která výše uvedené předpoklady determinuje, je samotná definice controllingu ve firmě, organizační umístění controllingového útvaru a požadavky a podpora vlastníků. Jako nejlepší řešení se mi z vícenásobné vlastní zkušenosti osvědčila varianta mít controlling jako samostatný útvar přímo řízený CEO nebo rovnou majiteli. Ředitel / manager controllingu je v tomto případě součástí top managementu a controlleři vystupují jako nezávislí pracovníci procesně směrem do jednotlivých útvarů firmy z této „vyšší“ organizační linie a jejich pozice je vysoce vnímána a respektována.

 

Závěr

Nechci tímto článkem vzbudit dojem o exkluzitivě a přeceňování práce controllerů, pouze dávám svůj pohled na dané téma. Osobně považuji v  širším pohledu controlling za stejně dobrou volbu jako jakékoliv jiné oddělení, a je jedno, zda se bude jednat o práci ve výrobě, financích, obchodu, HR, IT, nákupu, účetnictví nebo třeba personalistice. Každopádně na controllingových pozicích jsem vždy oceňoval, že jsem mohl mít globální pohled na čísla firmy a viděl jsem „zhora“ do všech útvarů a jejich fungování.

– Pokud se Vám článek líbil, dejte mu prosím like a sdílejte – 

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Nezávislost controllingu a jeho rostoucí význam při řízení společnosti

Firmy si uvědomují cenu kvalitních informací, proto dávají stále více prostoru novým řešením organizačního uspořádání svých interních „datových center“.

Jsme svědky vyčleňování sekcí IT, controllingu nebo nákupu zpravidla z původní linie řízení a odpovědnosti finančních ředitelů (CFO) na úroveň stejné hierarchie řízení.

CIO (Chief Information Officer), CCO (Chief Controlling Officer) a též trendově vznikající pozice CDO (Chief Digital Officer) dalším štěpením CIO.

Společnosti požadují, aby data byla:

 • nestranná / nezkreslená
 • zkontrolována – bez technických chyb
 • zabezpečena – proti ztrátě a zneužití
 • distribuována do správných rukou
 • předána k termínu zveřejnění
 • dostupná online
 • okomentována – fakta
 • vyhodnocena a doplněna o závěry – pro aktivní rozhodování
 • aktivně využívána – pro marketingový úspěch firemní či produktové značky

Ale zpět „domů“ do controllingu. Controlling  – „strážce firemních dat“ a místo „kde ví všechno“ – je aktivně přímo sám či jako spolupartner dalších útvarů (nejčastěji IT) zodpovědný za výše uvedená kritéria dat nebo svým jednáním zajišťuje aktivní podporu dalším útvarům (nejčastěji obchodu a marketingu), které mají také zmíněná kritéria v pracovní náplni.

Vedoucí pracovníci controllingu se tak přirozeně postupně stále více přesunují do role osob s aktivní spoluúčastí při finančním řízení firem. Ale mysleme proaktivně a dívejme se již do blízké (?) budoucnosti. Jak může vypadat pojetí controllingu ve spojení s digitalizací rozebírám v samostatném seriálu publikovaném na LinkedIn pod mým profilem.

Současný význam a postavení controllingu organicky zasahuje i role organizačně „nižších“ controllerů. Tito pracovníci jsou dnes – většinou jazykově velmi dobře vybaveni – ekonomové či techničtí inženýři, s nadstandardním přesahem do IT branže. Zvládají pracovat s datovými sklady a SW pro administraci zobrazování datových vrstev, rozumí základním BI nástrojům, navštěvují kurzy SQL, umějí programovat či ovládat makra, o grafických výstupech včetně pokročilé znalosti Power Pointu ani nemluvím. Musí být skvělými datovými analytiky a mít trénink v komunikačních dovednostech. Roste potřeba jejich přesahu do obchodních procesů.

Controllingové týmy se aktivně zapojují také do nastavování, správy a vyhodnocování KPIs. Nástroj cílových ukazatelů výkonnosti umožňuje, při jeho správném pojetí, zapojovat do spolurozhodování a spoluzodpovědnosti další spektrum lidí, většinou ostatních manažerů firmy či jejích vedoucích, jejichž nárok na výplatu ročních či kvrtálních bonusů bude posuzován z hlediska míry splnění jednotlivých ukazatelů.

To jsou jen některé aspekty významu diskuze nad současným pojetím a postavením instituce controllingu ve firmách. Nejedná se o úplný pohled, který by vyžadoval významně hlubší a širší rozbor.

Celkový podtext příspěvku směřuje k mém názoru o aktuální potřebě nezávislosti controllingu v rámci firmy. Na základě zkušeností z mé více než 20 leté praxe v controllingu považuji výše uvedené trendy za jednoznačně správné a sám se snažím v rámci svých možností tyto transformace firemních procesů propagovat a realizovat.

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

22. controllingové fórum

Aktuální trendy v controllingu, možnost setkání se s kolegy z jiných firem a odvětví a výměny informací a mnoho dalšího samozřejmě tohle všechno během 2 dní nabitých přednáškami – to je 22. controllingové fórum.

Tento rok se fórum koná 23. – 24. 5. 2019 na zámku Štiřín. Více informací naleznete zde >>

Těším se na setkání s Vámi.

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Odborné publikace o controllingu

Když jsem začal pronikat během své kariéry do tajů controllingu, napadlo mne, jestli existuje nějaké periodikum, které by se specificky věnovalo právě a jenom controllingu.

Přestože můžeme najít na českém mediálním trhu časopisy věnované problematice účetnictví, mezd, personalistice ad., controlling svoje zastoupení v současné době (březen 2019) i po těch mnoha letech stále nemá.

Jelikož mi nedělá problém používat němčinu, začal jsem se zajímat o titul „Controller magazin„, který vydává nakladatelství Haufe. Jedná se o dvouměsíčník, který lze předplatit bez problémů i do České republiky. Cena titulu není zrovna nějak lidová, jedno vydání stojí přes 30 EUR, roční předplatné kolem 190 EUR (plus poštovné). Úroveň časopisu je jedním slovem vynikající. Každé vydání je rozsahem stran i vlastním obsahem poměrně velmi rozsáhlé. Časopis pokrývá oblast controllingu opravdu do hloubky doslova s tradiční německou přesností a důsledností. Jednotlivá čísla mají vždy hlavní nosné téma, které je vedle odborných článků doplněnou rozhovory s odborníky. Těch rozhovorů je v každém čísle potom více. Dozvíte se i o plánovaných odborných kurzech, setkání, konferencích a dalších událostech nejen v Německu. Pravidelně naleznete také recenze nových knih. Takže, pokud zvládáte němčinu, toto je skvělá volba pro Vaše další odborné vzdělávání.

Dalším titulem vydávaným v Evropě je srbský časopis „Controlling“ vydávaný Menadžment Centar Beograd. K uvedenému časopisu neumím poskytnout další podrobnější informace, neboť jej znám pouze vizuálně z několik čísel, která jsem získal na internetu (a srbsky neumím…).

Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

1. Co je controlling aneb controlling a kontrola

První část seriálu začneme lehkým úvodem do tajů pojmu controlling, rozdílu slov controlling a kontrola. Při povídání se budeme snažit vyvarovat složitých, učebnicových definic. 

„Controlling jako fenomén?“
„A co to vlastně tak skvělého ten controlling je?“
„Asi se něco kontroluje, nějaká čísla, controlling a kontrola, že?
„To je nějaká ekonomická činnost, práce s čísly?“
„Controlling – počkat, něco jsem slyšel, to asi nějak souvisí s účetnictvím nebo ne?

Pro začátek úvodní kapitoly jsem si dovolil parafrázovat reakce některých lidí na dotaz, co je to moderní controlling a co vlastně v tom controllingu pořád zkoumáme.
Záměrně jsem vybral tento typ odpovědí a vynechávám zajisté přesnější a kvalitnější definice, které bych dostal dostal od každého, kdo se controllingem zabývá buď prakticky nebo jenom na úrovni akademické.

Ale alespoň jedné definici – co je controlling – se přece jenom nevyhneme. Budeme z ní čerpat náměty do dalších kapitol. I když vysvětlení, co slovo controlling znamená,  můžete na webu najít určitě více, připravil jsem vlastní definici.

Controlling si představme jako soubor nástrojů, procesů, postupů a technik, které podniky aplikují, kvalitativně rozvíjí a trvale zdokonalují s cílem dosáhnout maximálně efektivního finančního řízení přinášejícího významnou přidanou hodnotu pro majitele.

Inspiraci v definicích můžeme zkusit najít také na Wikipedii, kde je však definice velmi široká a obecná. Hezká, výstižná a současně vtipně pojatá definice je na stránkách o finančním řízení: „Controlling je jako kormidelník lodi, který otáčí kormidlem tak, aby loď jela do určeného cíle, a neustále kontroluje a informuje o tom, zda je cesta správná“.

Controlling plní svoji funkci ve dvou základních časových a procesních pohledech – funguje jako proaktivní prvek „před“ exekutivním rozhodnutím a hlásí se silně o slovo také jako post-exekutivní prvek formou např. analýz již vzniklé skutečnosti.

Mám dojem, že v praxi, asi trochu na škodu, bude v celkovém měřítku firem na našem trhu převažovat spíše vymezení do druhé role, nicméně controlling jako určitá ekonomická disciplína je tak trochu stále novou věcí, i když je tady s námi viditelně možná už dobrých 15 let a pravděpodobně do budoucna bude narůstat jeho váha na poli aktivního řízení firem. Krátce se o historii controllingu můžete v češtině dočíst např. na stránkách Podnikátoru – stránkách věnovaných pomoci v podnikání.

V controllingu budou pracovat lidé, kteří se budou – překvapivě – jmenovat controlleři. Controller či kontroler nebo i kontroller nebude účetní, ale ani finanční manager (manažer). Ale bude velmi žádaný, když prokáže znalosti účetnictví, finanční likvidity či základů daňových pravidel. A nejen těchto disciplín. Jeho role a zodpovědnost není totiž vždy tak jednoznačná, jak zde uvádím. Pracovní náplň controllera bude ovlivňovat více faktorů, proto tématu budu věnovat zcela samostatnou kapitolu

Už tedy víme, co je přibližně controlling, také víme, co controlling standardně nebývá.

A když se vrátím zpět na úvod, tak skoro všechny reakce byly tak trochu pravdivé a respondenti úplně svými soudy neposlaly controlling do sféry astrofyziky nebo biomedicíny. Kontrola čísel provází pravého controllera neustále, čísel si užije denně až nadbytek a souvislost s účetnictvím nějaká být musí, odkud by se k němu vybrané důležité informace mohly dostat, když ne od účetních.

Takže vidíme, že mezi pojmy controlling a kontrola je vztah v matematice nazývaný množina a podmnožina. Kontrolou se v controllingu zabývám zcela přirozeně, ale controlling není (jenom) kontrola. Když si controller po sobě čísla pořádně nezkontroluje, nebude mít controlling ve firmě dobré jméno, ale samotná kontrola čísel ještě renomé controllerům v ostatních týmech nezajistí.

Ještě si zbývá přeložit spojení controlling = fenomém.
Tento web chce controlling jako fenomém ukázat, říci lidem, že jím skutečně je, jenom se moc na veřejnosti nahlas neprojevuje. Správně vykonávaný controlling ve firmě dokáže někdy opravdové divy a může společnost na trhu posílit a posunout ji dále ve svém rozvoji. V tom je právě jeho síla a kouzlo. Firmy si potřebu jeho existence uvědomovaly a stále uvědomují tím, jak ekonomicky rostou, rozšiřují své portfolio produktů, přichází jim noví zákazníci a s tím vším roste potřeba efektivně řídit, zpracovávat a vyhodnocovat data pro rozhodování. A v tu chvíli nastupují na scénu „cifršpióni“ alias controlleři.

Aby všechna tahle kouzla fungovala, musí být splněny určité podmínky, kterým se věnuji v dalších kapitolách.
Budeme potřebovat kvalitní lidi, vytvořit týmy, nastavit controllingovou štábní kulturu.
Organizačně controlling umístíme spíše do nejvyšších úrovní řídících firemních struktur.
Rozvineme všechny známé nástroje moderního controllingu.
Detailněji si vysvětlíme úlohu controllingu při finančním řízení a ovlivňování vnitropodnikových procesů.
Dobrou práci musíme umět odměnit, proto se podíváme, jak vypadají odměny těch správných nadšenců do controllingu a jak je to s možnostmi dalšího vzdělávání a získávání nových informací.

Na úvod již bylo řečeno vše potřebné a nyní se proto v další kapitole společně podíváme na velmi diskutované a názorově až tak ne zcela jednotné téma, kterým je vymezení controllingu vůči účetnictví.

controlling a kontrola dat
kontrola správnosti dat
Share on linkedin
LinkedIn
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email